Principios Políticos

Principios Organizativos

Un dos principais sinais de identidade de Vilalba Aberta é a súa horizontalidade, onde a opinión de todas e todos conta por igual, e as decisións son tomadas en asemblea, como garantía de transparencia e democracia interna.

A asemblea, é o máximo órgano de decisión e está composto por todos os veciños e veciñas que se acheguen, tendo dereito a voz e voto independentemente se participan o non con asiduidade na mesma.

O grupo de coordinación, é o encargado de coordinar e impulsar o traballo da Asemblea, así como as áreas de traballo programático que así o precisen, e está composto por todos aqueles participantes da asemblea que así o desexen.

A comisión de finanzas encárgase do rexistro e a xestión do diñeiro previamente aprobada pola asemblea, e está composta polos participantes da asemblea a tal fin elixidos.

O grupo de voceiros/as é o encargado de poñer voz á asemblea nos medios de comunicación, coordinar o traballo nas redes sociais etc… Está formada tamén, por participantes elixidos entre a asemblea.

As áreas de traballo programático artéllanse en torno aos participantes da asemblea que conveñan en traballar sobre unha temática en concreto, a fin de dotar dunha maior profundidade á elaboración colectiva e aberta do noso Programa Electoral.