Defenderemos que se garantan uns mínimos de electricidade e gas para todas as veciñas/os

Reivindicamos do Concello que solicite ás compañías subministradoras a firma dun convenio de colaboración que lle permita a recepción dun aviso previo en caso dun corte por mor da falta de pagamento en calquera dos fogares de Vilalba. Someteremos a debate a nosa proposta, relativa á creación dun fondo de emerxencia nos orzamentos de 2017,…